Εκκλησιαστικές επικαιρότητες
.Τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής .2295022228


Διαβάστε σήμερα..

"

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Η Μεγάλη Παράκληση της Παναγίας


Τραπεζούντος Χρύσανθος και τα πάθη των Ποντίων

πηγή : Ρομφαία

Xrusanthos
Γράφει ο Θεολόγος, εκκλησιαστικός ιστορικός και νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς
Ο εκ Κομοτηνής καταγόμενος αγωνιστής Μητροπολίτης Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος (Φιλιππίδης), ο οποίος δικαίως και προσφυώς ονομάσθηκε από τον ποντιακό ελληνισμό ως ο «Άγιος των Ποντίων», «ιδία χειρί» διασώζει στις «Βιογραφικές Αναμνήσεις» του τα πάθη των Ποντίων, όταν οι τσέτες του τουρκικού κομιτάτου εφάρμοζαν το σχέδιο της «εθνοκαθάρσεως» και γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
Η προσωπική γραπτή μαρτυρία του αοιδίμου Τραπεζούντος Χρυσάνθου αποτελεί την ζώσα απόδειξη των όσων έλαβαν χώρα στον ελληνικό Πόντο και είχαν ως συνέπεια τον φρικτό και μαρτυρικό θάνατο των 353.000 Ελλήνων Ποντίων.
Από τις «Βιογραφικές Αναμνήσεις» του Τραπεζούντος Χρυσάνθου, που εκδόθηκαν το 1970 από τον εκτελεστή της διαθήκης του, Γεώργιο Ν. Τασούδη, δημοσιεύουμε ορισμένα αποσπάσματα στα οποία ο αοίδιμος Κομοτηναίος Ιεράρχης καταγράφει τα των Ποντίων πάθη ως εξής:
«Κατά Δεκέμβριο του 1917 άρχισε η εγκατάλειψη του μετώπου και η οπισθοχώρηση του εν πλήρη αναρχία και παραλυσία διατελούντος ρωσικού στρατού.

Ακολουθία του εσπερινού και Ιερά Παράκληση


Κάθε μέρα του Δεκαπεντεύγουστου στις 6.00μ.μ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι Αττικής ,θα τελείται η ακολουθία του εσπερινού και η Παράκληση της Παναγίας.

Πανόραμα ελληνικού χορού και παραδοσιακής φορεσιάς στο "Ενορία εν δράσει..." (video)

Πανόραμα ελληνικού χορού και παραδοσιακής φορεσιάς στο "Ενορία εν δράσει..." (video)

Στο παλίσιο των εκδηλώσεων «Ενορία εν δράσει...» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών της Ενορίας παρουσίασε το «Πανόραμα ελληνικού χορού και παραδοσιακής φορεσιάς».
Την επιμέλεια της εκδηλώσεως είχε ο Χοροδιδάσκαλος και υπεύθυνος των τμημάτων παραδοσιακών χορών Ευαγγελιστρίας Πειραιώς κ. Γεώργιος Γκολέμης.

O ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

Πηγές:OrthodoxWiki,typikon.analogion.net,apostoliki-diakonia.gr,christopherklitou.comΟ Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, ψάλλεται στούς ναούς την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου εναλλάξ με τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα. Σύμφωνα με το Μέγα Ωρολόγιον, οι πιστοί τον ψάλλουν «εν πάσει περιστάσει και θλίψει ψυχής». Αποτελεί δημιούργημα του Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως  Βλ. "Τυπικόν υπό του Ρήγα" [Τ.Γ.Ρ.], σ. 881-883.


 Icon by Rev. Christopher Klitou.The Dormition of the Mother of God 15th August
 
Οι Παρακλητικοί Κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ακολουθίες παλαιότατες, που ψάλλονται προς "ίαση ψυχών και σωμάτων", σε κάθε θλίψη, καθώς μνημονεύονται και τα ονόματα υπέρ των οποίων τελείται η ακολουθία... Διακρίνονται σε Μικρό και Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα... ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας οφείλεται στον Θεοφάνη τον υμνογράφο, ο οποίος φέρεται υπό το καλογερικό του όνομα Θεοστήρικτος· περί αυτού όμως δεν γνωρίζουμε ούτε σε ποία εποχή έζησε, ούτε μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον από τους γνωστούς υμνογράφους με το ίδιο όνομα. Ο Κανόνας αυτός πρέπει να είναι και ο παλαιότερος, τουλάχιστον στα περισσότερα τμήματα του, κατά τη γνώμη του καθηγητού Ν. Τωμαδάκη.
πηγή : Ορθόδοξος κόσμος

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Εγώ, εσύ και το κινητό - Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος...της μοναξιάς μας...


Δεν χρει­ά­ζε­ται να τα­ξι­δέ­ψου­με έ­ως την Α­με­ρι­κή για να δι­α­πι­στώ­σου­με ό­τι η σχέ­ση ε­νός ση­μαν­τι­κού πο­σο­στού του πλη­θυ­σμού με τα smartphones δι­α­μορ­φώ­νει έ­να ε­πι­κοι­νω­νια­κό υ­βρί­διο, με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά αν­θρώ­που και βλέμ­μα ο­θό­νης.

Δη­μο­σκό­πη­ση σε 1.102 Α­με­ρι­κα­νούς η­λι­κί­ας 18-34 ε­τών, κα­τό­χους smartphones, ή­ταν α­πο­κα­λυ­πτι­κή για τις συ­νή­θει­ές τους: το 55% πα­ρα­δέ­χθη­κε ό­τι αγ­γί­ζει την ο­θό­νη της συ­σκευ­ής ε­νό­σω ο­δη­γεί. Πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό το 1/3 των συμ­με­τε­χόν­των στην έ­ρευ­να α­νέ­φε­ρε ό­τι τσέ­κα­ρε δια­ρκώς το κι­νη­τό ε­νό­σω βρι­σκό­ταν στο σι­νε­μά. Το 19% έ­ρι­χνε κλε­φτές μα­τι­ές στα ει­σερ­χό­με­να μη­νύ­μα­τα, ε­νώ πα­ρευ­ρι­σκό­ταν σε κά­ποι­α θρη­σκευ­τι­κή τε­λε­τή.
Πηγή : ενοριακή ζωή

Στ.Σπανουδάκης-: Πιστέψτε καὶ μὴν φοβάστε


Ἔρχονται δύσκολοι καιροί, ἀπ' ὅλες τὶς μεριὲς θὰ μᾶς χτυπᾶνε. Καὶ θὰ ἀντέξουν μόνο αὐτοί, ποῦ μάθανε νωρὶς νὰ ἀγαπᾶνε. Θέτω, ἕνα δικό μου προσωπικὸ δίλημμα. Ἡ στάση μου στὴν σημερινὴ πραγματικότητα, ὡς Ἕλληνα καὶ Χριστιανοῦ ὀρθόδοξου, ποιὰ πρέπει νὰ 'ναι;
Ἡ προσευχὴ ἡ τὸ μαχαίρι;  Μέσα μου, δυὸ πρόσωπα παλεύουν.  Τὸ ἕνα, μοῦ ζητάει νὰ πολεμήσω, ὅλους αὐτοὺς ποὺ χρόνια τώρα καταστρέφουν, ὅτι καὶ ὅσους ἀγαπάω.  Τὸ ἄλλο μου ζητάει νὰ τοὺς ἀγαπήσω, ἀκόμα κι ἂν μὲ σταυρώνουν.  Ἡ εὐτυχής, "δυστυχία" τοῦ Χριστιανοῦ, εἶναι ὅτι πρέπει πάντα καὶ σὲ κάθε τοῦ δίλημμα, νὰ σκέφτεται: Τί θὰ 'κανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μου;
Πηγή : προσκυνητής

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔIKH Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑYΓΟΥΣΤΟΥ 2013


ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔIKH  Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΑYΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Πέμπτη. 1 Αυγούστου  Καθημερινά στην Ιερά Μονή κατά τη διάρκεια του Δεκαπενταγούστου στις 6.00μ.μ. θα τελείται η  ακολουθία του εσπερινού και της Ιεράς Παρακλήσεως της Παναγίας.

Σάββατον. 3 Αυγούστου  7.00π.μ.-8.30π.μ.Ακολουθία του Όρθρου και Θεία Λειτουργία

 7.00.μ.μ.Ακολουθία του Εσπερινού(κάθε Σάββατο  του Δεκαπενταύγουστου ,δεν τελείται Ιερά Παράκληση ) .

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. 4 Αυγούστου. 7.00π.μ.-10.00π.μ.Ακολουθία του μεσονυκτικού, του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία

† Δευτέρα. 5 Αυγούστου 9.15μ.μ.-12.30π.μ. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής της Μεταμορφώσεως.

Ἐν τῇ τραπέζῃ ἰχθύος κατάλυσις. 6.00μ.μ.Ακολουθία του Εσπερινού και  Παράκληση της Παναγίας.

Τίμησαν τον Άγιο Παντελεήμονα στο "Νησί"


 Ο Άγιος Παντελεήμονας ο Ιαματικός τιμήθηκε με λαμπρότητα σήμερα στο νησί της Σπιναλόγκα που έγινε παγκοσμίως γνωστό από το μυθιστόρημα "Το Νησί".
Περισσότεροι από 1000 προσκυνητές μεταφέρθηκαν με πλοιάρια από την Ελούντα και την Πλάκα στο νησί που κάποτε φιλοξενούσε τους ανθρώπους που έπασχαν από τη νόσο του Χάνσεν.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας Νεκτάριος αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Παντελεήμονα και τα θαύματα που έκανε στο νησί της Σπιναλόγκας.
Μετά το πέρας του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη όσων άφησαν εκεί την ζωή τους.
Πηγή : Ενοριακή ζωή

Έξοδος εκ του Εαυτού μας

 

Η αγάπη του εαυτού μας και η υποταγή στον εαυτό μας είναι το μεγάλο πρόβλημα για μια γνήσια πνευματική εν Χριστώ ζωή.Άρθρο του Μητροπολίτου Πειραιώς Καλλινικου Ι. Καρούσου από το βιβλίο "Μυστικά Πνευματικής ζωής" των εκδόσεων ΧρυσοπηγήΑγαπάμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε στον εαυτό μας. Συνυφαίνουμε τα πάντα με τον εαυτό μας. Πορευόμεθα πάντοτε με τον εαυτό μας και μας είναι αφάνταστα δύσκολο να τον απαρνηθούμε. Είμαστε προσκολλημένοι στον εαυτό μας και πράττουμε αυτό που θέλει ο εαυτός μας.
Όμως, όταν ζούμε προσκολλημένοι στον εαυτό μας, τότε διακινδυνεύουμε την πνευματική μας ζωή, δηλαδή τον σωστό εαυτό μας. «Ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν», είπε ο Κύριος, «και ο μισών την ψυχήν αυτού εν τω κόσμω τούτω, εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν» (Ιωάν. ιβ’ 25). Εδώ στα λόγια του Κυρίου «ψυχή» εννοείται ο κακός εαυτός μας, αυτός που μάς παρασύρει σε απώλεια της αθανάτου ψυχής μας.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Φωτογραφίες από τα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς κ. Καλλινίκου στην Ιερά Μονή Παναγία η Χρυσοπηγή (video)

 

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής εορτάσθη η ονομαστική εορτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς κ. Καλλινίκου.
Στην ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου χοροστάτησε ο εορτάζων Σεβ. κ. Καλλίνικος, συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δημητριάδος κ. Iγνατίου, Σύρου κ. Δωροθέου, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών και Θηβών & Λεβαδείας κ. Γεωργίου.


Στη σημερινή Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σάμου & Ικαρίας κ. Ευσέβιος, Δημητριάδος κ. Iγνάτιος και Πειραιώς κ. Σεραφείμ.
Συμπροσευχόμενος ήταν ο εορτάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτες πρ. Πειραιώς κ. Καλλίνικος.
Το θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δορμπαράκης.

Στη Θεία Λειτουργία έψαλαν παιδιά από την Κατασκήνωση Λυκείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Γέροντας Καλλίνικος δεχόμενος τις ευχές μοίρασε το αντίδωρο σε όλους.


 
Πηγή : Συνοδοιπορία

Λουγκουζί της Ουγκάντας!! Ένα Ορθόδοξο χωριό γεννιέται!!

 


Όπως γνωρίζετε η προσπάθειά μας συνεχίζεται στον Αφρικανικό  αμπελώνα του Χριστού στην Ουγκάντα και με τη χάρη του Θεού επεκτείνεται.Θα θέλαμε να σας κάνουμε και πάλι κοινωνούς αυτής της δραστηριότητός μας αφού  τρόπο απλό και ταπεινό αποτελείτε και σεις σημαντικό κομμάτι αυτής της διακονίας.
Το Σάββατο 13 Ιουλίου βαπτίσαμε ανάμεσα στις μπανανιές και τα καφεόδεντρα 89 ανθρώπους ,άνδρες ,γυναίκες και πολλά παιδιά!!! Την επόμενη μέρα λειτουργήσαμε στο χωριό και κοινώνησαν όλοι οι νεοφώτιστοι. Τους μάθαμε πως θα κοινωνούν ,πως θα κάνουν το σταυρό τους ,πως θα παίρνουν αντίδωρο.Ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις ανθρώπους να τα ακούν πρώτη φορά και να τα πραγματοποιούν με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια.Και τις επόμενες Κυριακές λειτουργήσαμε στο χωριό και ξεκινήσαμε κατήχηση για τη Θεία Λειτουργία.Τα μικρά παιδιά συνέχισαν το κατηχητικό τους με τον Χριστοφόρο και βέβαια τις ζωγραφιές τους.

Ακολουθία του Εσπερινού και Παράκληση της Παναγίας


 Αυτή την Τετάρτη 31 Ιουλίου  στις 6.00μ.μ. μστην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι Αττικής τελείται η Ακολουθία του εσπερινού  και η Παράκληση της Παναγίας .

Σκέψεις στον Απόστολο της Κυριακής

 

Πρωτ. Γεωργίου Δορμαπράκη
῾᾽Αγνοοῦντες γάρ τήν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καί τήν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν᾽ (Ρωμ. 10, 3)
α. Θαυμάζει κανείς γιά μία ἀκόμη φορά στό συγκεκριμένο ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τῆς Κυριακῆς Ε´ Ματθαίου τήν τεράστια ἀφενός ἀγάπη τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά τούς συμπατριῶτες του ᾽Ιουδαίους πού ἐκφραζόταν ὡς σφοδρή ἐπιθυμία καί εὐαρέσκεια τῆς καρδιᾶς του καί δέηση πρός τόν Θεό γιά νά βροῦν τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία - ἀλλοῦ εἶχε πεῖ ὅτι θά προτιμοῦσε νά χωριστεῖ αὐτός ἀπό τόν Χριστό προκειμένου αὐτοί νά εἶναι μαζί Του - ἀλλά καί τήν βαθειά καί ἀπόλυτη πεποίθησή του ἀφετέρου ὅτι ἀκριβῶς ὁ μόνος τρόπος δικαίωσης τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποδοχή ᾽Εκείνου: ἡ στόματι καί καρδίᾳ ὁμολογία τῆς πίστης στόν Χριστό πού φέρνει τήν σωτηρία. Ἡ ἐξήγηση μάλιστα πού δίνει γιά τήν ἄρνηση τῶν ᾽Ιουδαίων νά δεχθοῦν τόν Κύριο ὡς Σωτήρα τους εἶναι πράγματι ἀποκαλυπτική:
Πηγή : Συνοδοιπορία

Τι πρέπει να κάνετε αν πάθετε τροφική δηλητηρίαση. Ποια τα συμπτώματα που προκαλεί το χαλασμένο φαγητό;

 


του Αλέξανδρου Γιατζίδη
Οι τροφικές δηλητηριάσεις αποτελούν τις πιο κοινές παθολογικές καταστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, στη χώρα μας μας απειλούν ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Το χαλασμένο φαγητό είναι η πιο συχνή αιτία τροφικής δηλητηρίασης, ωστόσο δεν είναι η μόνη. Συγκεκριμένα, οι τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφών ή ποτών και οφείλονται σε βακτήρια, ιούς ή παράσιτα, τα οποία είτε αναπτύχθηκαν πάνω σε μη καλοσυντηρημένα τρόφιμα είτε επιμόλυναν τα τρόφιμα εξαιτίας κακών συνθηκών υγιεινής. Τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι τα κολοβακτηρίδια, η σαλμονέλα, ο σταφυλόκοκκος, η λιστέρια, η σιγκέλα και διάφορα άλλα που μπορούν να μολύνουν μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων. Σοβαρές και άκρως επικίνδυνες για τη ζωή μας τροφικές δηλητηριάσεις μπορεί να πάθουμε και από την κατανάλωση τροφών που από τη φύση τους έχουν δηλητηριώδεις ουσίες, όπως για παράδειγμα ορισμένα είδη μανιταριών.
πηγή : Τρομακτικό

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Κι άλλες φωτογραφίες από τα παπούτσια στην Μπόμπο Κικιούσια

Η αποστολή στην Ουγκάντα από την Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής συνεχίζεται.
Δημοσιεύουμε κι άλλες φωτογραφίες από την αποστολή και διανομή παπουτσιών στο ¨ξυπόλυτο τάγμα" της Μπόμπο Κικιούσα.450 παιδιά πήραν παπούτσια!!

Δώρισε όλο το έπαθλο του Γουίμπλεντον ο Μάρεϊ

 

Ο Άντι Μάρεϊ διέθεσε και τα 1,6 εκατ. λίρες του επάθλου από την κατάκτηση του Γουίμπλεντον για έρευνες για την καταπολέμηση του καρκίνου.
Εκτός από μεγάλος τενίστας, ο Άντι Μάρεϊ αποδεικνύεται ακόμη μεγαλύτερος άνθρωπος.

Ο Σκωτσέζος τενίστας αποφάσισε να διαθέσει και τα 1,6 εκατ. λίρες (1,85 εκατ. ευρώ) του επάθλου για την κατάκτηση του Γουίμπλεντον σε έρευνες για την καταπολέμηση του καρκίνου από το «Royal Marsden Hospital».
Πηγή : Συνοδοιπορία

Τα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς κ. Καλλινίκου

 

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής θα τελεσθούν οι εξής ακολουθίες:
Την Κυριακή 28 Ιουλίου στις 7.00 μ.μ. η ακολουθία του εσπερινού, ενώ την Δευτέρα 29 Ιουλίου στις 7.00 π.μ. θα τελεστεί η Ακολουθία του Όρθρου και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Στις Ιερές Ακολουθίες θα προεξάρχει
ο εορτάζων
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς κ. Καλλίνικος, και ηγούμενος της Ιεράς Μονής.

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Τήν Κυριακή ἀργία τήν ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες

 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου
Καί πάλι τό θέμα τῆς Κυριακῆς ἀργίας στό προσκήνιο. Χρόνια τώρα γίνεται ἕνας μεγάλος ἀγῶνας, ἀπό κύκλους πού οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί μᾶλλον ἐνοχλοῦνται, ὡς ὁ παμπόνηρος, ἀπό τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στόν Θεό, τόν Ἐκκλησιασμό καί τήν πνευματική περισυλλογή τῶν ἀνθρώπων.
Θά πρέπει νά εἶναι ἀφελής κάποιος, ἐάν πιστεύσῃ ὅτι ἐπιχειρεῖται νά καταργηθῇ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης καί τήν ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς, ἤ τήν τόνωση τῆς ἀγοραστικῆς κινήσεως καί τήν ὑποβοήθηση τοῦ τουρισμοῦ. Θά ἤμασταν ἀφελεῖς, ἐάν θεωρούσαμε ὅτι ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων τῆς Κυριακῆς εἶναι θέμα κεντρικό τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Οὔτε βέβαια δυνάμεθα νά πιστεύσωμε ὅτι θά λυθῇ τό οἰκονομικό πρόβλημα τῆς χώρας μας μέ τό ὡς ἄνω μέτρο.

Ἄλλο εἶναι τό ζήτημα. Δυστυχῶς συνεχίζεται ἡ πνευματική ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Πῶς ἄραγε νά ἑρμηνεύσῃ κανείς τήν προτεινόμενη καθιέρωση τῆς Δευτέρας ὡς ἀργίας; Αὐτό εἶναι τό ἐξωτερικό περίβλημα τῆς καλά μελετημένης καί ὀργανωμένης προσπάθειας ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων καί καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας προσευχῆς ἀφιερωμένης στόν Θεό. Ἡ μανία αὐτή τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας ὀφείλεται σέ λόγους ἰδεολογικούς καί υἱοθετεῖ τήν ἄποψη «ναί στό ἔθιμο τῆς ἀργίας μιά ἡμέρα τήν ἑβδομάδα, ἀλλά ὁποιαδήποτε ἡμέρα» (Τζόν Στιούαρτ Μίλλ, Περί Ἐλευθερίας, Ἐκδ. Ἐπίκουρος, Ἀθήνα 1983, σελ. 152-3).
Πηγή : Συνοδοιπορία

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία μας από τη ζέστη

 


Ο ζεστός καιρός του καλοκαιριού δεν έχει αντίκτυπο μόνο στο δέρμα και τον οργανισμό μας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, επηρεάζει και την ψυχολογία μας.
Δεν είναι τυχαίο πως οι περισσότεροι νιώθουμε πιο μελαγχολικά όταν ο καιρός είναι μουντός ή βροχερός. Ας δούμε τον τρόπο και τους λόγους που η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζεται και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι τσακωμοί και γενικά η νευρικότητα ανήκουν στην «ημερήσια διάταξη» των θερινών ημερών. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και αποπνικτική και συνεπώς δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε. Αυτόματα δημιουργείται ένα «πλάκωμα» και άσχημο συναίσθημα. Μάλιστα όσο λιγότερες γνώριμες σας είναι αυτές οι θερμοκρασίες, τόσο πιο έντονα θα επηρεαστείτε.
Πηγή : τρομακτικό

Ένα άγνωστο μπλόκο τα χρόνια της κατοχής!

 

Την ημέρα του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας , στα χρόνια της κατοχής, οι Γερμανοί διάλεξαν για να κάνουν μπλόκο και να συλλάβουν 20 Ραφηνιώτες προκειμένου να τους εκτελέσουν ως αντίποινα, για τον θάνατο κάποιων Γερμανών απο αντάρτες λίγο έξω απο τη Ραφήνα.

Τελικά οι Ραφηνιώτες δεν εκτελέστηκαν και το θεωρούν ως θαύμα της Αγίας Μαρίνας.

Μάλιστα στη Ραφήνα, ένα παλιό γερμανικό πολυβολείο που βρίσκεται κάτω απο το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου το μετέτρεψαν σε ναίδριο της Αγίας Μαρίνας και κάθε χρόνο γιορτάζουν και τιμούν την Αγία για το θαύμα που έκανε στη πόλη τους.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Παπούτσια από τoν τόπο μας!!!


Πέρυσι είχαμε πραγματοποιήσει την πρώτη μας απόπειρα να γνωρίσουμε την Ουγκάντα από την Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής.Πέρυσι λοιπόν πραγματοποιήσαμε και μία επίσκεψη σε μία απομακρυσμένη Ιεραποστολή .Την Μπόμπο Κικιούσα.Εδώ  αφού προσκυνήσαμε στο ναό του Αγίου Παύλου και ξεναγηθήκαμε από τον π.Κοσμά στην ιεραποστολή,ανακαλύψαμε  στην αυλή το «ξυπόλυτο τάγμα». Όλα τα παιδιά του σχολείου δεν φορούσαν παπούτσια.Νιώσαμε έναν κόμπο στο λαιμό και υποσχεθήκαμε ότι θα προσπαθήσουμε να  φέρουμε παπούτσια και προσευχηθήκαμε για αυτό.Γυρίζοντας στην Ελλάδα αρχίσαμε να μαζεύουμε παπούτσια για αυτήν την Ιεραποστολή. Μαζεύτηκαν  επειδή ο Θεός ήθελε και η μεγάλη καρδιά των Ελλήνων ,αρκετά  παπούτσια για όλους .Μα η μεταφορά στην Ουγκάντα είναι πάντα δύσκολη!! Για ένα χρόνο τα παπούτσια περίμεναν στην αποθήκη μας.

Η μεγάλη αξία της πονεμένης προσευχής

Από το βιβλίο : « Για σένα που πονάς»
Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς
Καλλινίκου Καρούσου
Εκδόσεις Χρυσοπηγή

Ευρίσκομαι στο γραφείο μου, στο ίδρυμα που ο Θεός με βοήθησε να δημιουργήσω στο Παγκράτι (ήμουν ακόμα αρχιμανδρίτης, πριν γίνω μητροπολίτης Πειραιώς). Είναι απόγευμα και κοντεύει να βραδυάσει. Εξομολογώ, προσπαθώντας να ανακουφίσω ψυχές που έρχονται να βρουν ανακούφιση στο επιτραχήλι του Μυστηρίου της ιεράς Εξομολογήσεως. Με ειδοποιεί ο επιτετραμμένος, που καθορίζει τη σειρά των προσερχόμενων την ώρα εκείνη στο ιερό Μυστήριο, ότι με ζητά επειγόντως ένας άντρας, 45 περίπου ετών, καλοβαλμένος και με θλιμμένο πρόσωπο. Τον δέχομαι αμέσως. Είναι όντως ένας σοβαρός άνθρωπος, επιστήμων και επιτυχημένος στη δουλειά του. Μου ζητά με σοβαρότητα να εξομολογηθεί.
Ένας γνωστός του του είπε το όνομά μου και τον οδήγησε εδώ, στο πτωχό μου εξομολογητήριο.

Ανοίγει την ψυχή του με ειλικρίνεια. Κάνει την πρώτη εξομολόγηση της ζωής του. Τα μάτια του βουρκώνουν κάποτε κάποτε. Τον ακούω με αγάπη και προσοχή.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Ένας θαυμάσιος μαρτυρικός αγιογράφος χωρίς χέρια και πόδια!


grigorii 1Ο Γρηγόριος Ζουράβλεφ γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια,το 1858 στο χωριό Ουτέβκα της Σαμάρας.
Η μητέρα του ήταν μια γυναίκα με φόβο Θεού και δεν πείραξε το βρέφος,αφού την εποχή εκείνη υπήρχαν άνθρωποι που σκότωναν τα ανάπηρα παιδιά
Η μητέρα του έκλαιγε για το βασανισμένο παιδί που είχε φέρει στον κόσμο.
Ο θείος Ιωακείμ την προέτρεπε να τον δώσει στους τσιγγάνους: «Τι παιδί είναι αυτό χωρίς χέρια και πόδια,μόνο στόμα έχει.Να το δώσεις στους τσιγγάνους να το παίρνουν μαζί τους στην εμποροπανύγηρη να βγάζει και χρήματα»
Η μητέρα του Γρηγόρη ούτε που ήθελε να ακούσει:«Πρέπει να έχει μια οικογένεια.Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει»
Όταν τον βάπτισαν ο ιερέας τους είπε: «Το φώς του Κυρίου κατέβηκε στην ψυχή αυτού του παιδιού.Ο Θεός δεν μας εδωσε το στόμα μόνο για να τρώμε, αλλά και για να κάνουμε πολλά θαυμαστά πράγματα.Αν και φαίνεται ανήμπορος με αυτό το στόμα θα σας θρέψει όλους»!
Ο Γκρίσα μεγάλωσε και σε πείσμα της αναπηρίας του ήταν εύθυμος και γεμάτος ζωή. Οι άνθρωποι ήταν εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι ο Γρηγόρης ποτέ δεν απελπιζόνταν και του άρεσε να ψάλλει και να αστειεύεται.
Ο παππούς του τον ανέβαζε στους ώμους και τον έπαιρνε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ο Γρηγόρης χαμογελαστός κοίταζε τις εικόνες και έλεγε χαμογελώντας:«Θέλω και εγώ να το φτιάξω αυτό»!
πηγή : Ρομφαία

Κάθε Πρόβλημα Και Η Βιταμίνη Του

 


Αν και οι γνώσεις και η ποιότητας της διατροφής μας έχουν βελτιωθεί στον υπερθετικό βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, οι βιταμινικές ανεπάρκειες δεν έχουν... εξαλειφθεί – και δεν προκαλούν μόνο σοβαρά νοσήματα, αλλά και μικροπροβλήματα που ούτε περνάει απ’ το μυαλό μας ότι οφείλονται στην έλλειψη κάποιας βιταμίνης.

Η βρετανίδα διαιτολόγος-διατροφολόγος Άντζελα Ντόουντεν έγραψε προσφάτως στην εφημερίδα «Daily Mail» ποιες διατροφικές ανεπάρκειες θα μπορούσαν να προκαλούν συνηθισμένα προβλήματα – και τι μπορούν να δοκιμάσουν οι πάσχοντες.
«Σκισίματα» στο πλάι του στόματος

Μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη: Βιταμίνης Β2
πηγή : Τρομακτικό

Η αργία της Κυριακής και η προστασία του εργαζόμενου

 

Κωνσταντίνος Χολέβας- Πολιτικός Επιστήμων 
«Σάββατο νάναι, μάστορη, κι ας είν’ σαράντα ώρες» λέει μια λαϊκή παροιμία εκφράζοντας την χαρά του εργαζομένου για την ανάπαυση της Κυριακής που ακολουθεί μετά το Σάββατο. Αυτή την παράδοση του λαού μας, βασισμένη στη Χριστιανική μας κληρονομιά, έρχεται να ανατρέψει η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη, με την οποία ορισμένα καταστήματα θα λειτουργούν επτά Κυριακές τον χρόνο και ορισμένα άλλα θα λειτουργούν όλες τις Κυριακές. Ο Υπουργός επικαλείται μελέτη του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως), η οποία προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας με την κατάργηση της Κυριακής αργίας. Αντιθέτως η Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελλάδος διαμαρτύρεται διότι θα αναγκασθούν πολλοί μικροέμποροι και μικροκαταστηματάρχες να προσλάβουν προσωπικό μόνο και μόνο για να ανταγωνισθούν τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, οι οποίες θα λειτουργούν την Κυριακή.
Πηγή : Συνοδοιπορία

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Η δεύτερη αποστολή μας στην Ουγκάντα συνεχίζεται..


Με τη Χάρη και την ευλογία του Θεού συνεχίζει την πορεία της η δεύτερη αποστολή στην Ουγκάντα από την Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής. Φέτος η αποστολή μας μεγάλωσε .Δόξα τω Θεώ. Κοντά μας  τώρα  μαζί με τον π.Γεώργιο Νυόμπι η Σταυρούλα που σπουδάζει δασκάλα,η Ελένη νοσηλεύτρια και η Σταυρούλα που σπουδάζει γιατρός .Μαζί και ο Χριστόδουλος ηλεκτρολόγος μηχανικός που ήρθε φέτος μαζί μας.

Το πρόγραμμα φέτος για την Ουγκάντα είναι να μείνουμε δύο μήνες και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά. Πέρυσι οι κινήσεις ήταν ανιχνευτικές .

Προδημοσίευση: Που είναι ο Θεός; (Νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις "ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ").

 
Αρχιμ. Καλλινίκου Μαυρολέων
Κι ὕστερα μέ ρώτησες· «Εἶδες ποτέ τό Θεό; Τόν συνάντησες πουθενά, πῶς τόν καταλαβαίνεις, σέ σένα μόνο φανερώθηκε; ῎Ε, δεῖχτον μας!»
Μοῦ εἶπες· «Δεῖχτον μας!» καί καλά ἔκανες, γιατί φαίνεται πώς ἐσύ δέν Τόν ἔβλεπες!
᾿Εγώ τόν εἶδα τό Θεό, τόν πρωτοσυνάντησα στό ἁπαλό χάδι καί τή στοργή τῆς τρυφερῆς μάνας. Τόν εἶδα στή φροντίδα τοῦ πατέρα, στή μοναδική ζεστασιά τῆς οἰκογένειας!
Τόν συνάντησα στό δρόμο γιά τό σχολειό, στόν ὄμορφο κόσμο
τῆς γνώσης, στό θαυμασμό τοῦ Σύμπαντος! Τόν εἶδα στό μικρό λουλούδι, στό γαλάζιο ποτάμι, στό καταπράσινο λιβάδι! Τόν συνάντησα στή δροσερή πηγή μέ τό γάργαρο νερό, στή μαγευτική ἀκροθαλασσιά, σ’ ἐκεῖνο τό ὑπέροχο κι ἀνεπανάληπτο ἡλιοβασίλεμα...

Τόν εἶδα τό Θεό στό χαμόγελο ἑνός μικροῦ παιδιοῦ, στήν ξεγνοιασιά τοῦ παιχνιδιοῦ, στό ξετύλιγμα μιᾶς ἐφηβικῆς καρδιᾶς...

Τόν συνάντησα ἐγώ τό Θεό, στό χέρι ἑνός ζητιάνου, στό τραγούδι τοῦ τυφλοῦ, στήν ἱκεσία τοῦ παράλυτου καί τοῦ λεπροῦ! Τόν εἶδα στόν πόνο τοῦ ἀρρώστου, στή μοναξιά τοῦ φυλακισμένου, στό δάκρυ τοῦ ξενητεμένου.
Πηγή Συνοδοιπορία

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Συγκλονιστικό το προσκύνημα του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου στην Αγία Πετρούπολη (video)

 


Πλήθη πιστῶν συρρέουν στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ὅπου ἔχει ἐκτεθεῖ εἰς προσκύνηση ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Εἶναι ἡ δεύτερη ἡμέρα 12-7-2013

(μέ τό Ἡμερολόγιο πού ἀκολουθεῖ ἡ Ρωσία 29-6-2013) καί ἑορτάσθη λαμπρῶς ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ναό τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως. Εἶναι ἡ ἑορτή τῆς πόλεως.

Στόν ἑορτάζοντα, μοναδικῆς τέχνης καί ὡραιότητος Ναό, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος καί συλλειτούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως κ. Βλαδίμηρος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος καί ἄλλοι Ρῶσοι Ἀρχιερεῖς, ὡς καί οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι ἀπό τήν Πάτρα.
πηγή : συνοδοιπορία
Recommended Post Slide Out For Blogger