π. Παύλος Παπαδόπουλος
Εάν κατέβεις στο άδη των εσώψυχών σου, εάν συντριβείς με τον οδοστρωτήρα της άκρας ταπείνωσης –δηλαδή να βιώνεις ότι είσαι ο ελάχιστος πάντων-, τότε κάθε δοκιμασία που έρχεται πλέον στην ζωή αντιμετωπίζεται ως ένα πούπουλο που ήρθε και κάθεσαι στον ώμο σου.Πηγή : Συνοδοιπορία