Η αποστολή μας στην Ουγκάντα συνεχίζεται!Ενισχύστε τη Ιεραποστολή μας.Εθν.Τράπεζα:656/201115-86π.George Nyombi.Ευχαριστούμε!

.p>