Εκκλησιαστικές επικαιρότητες
.

Διαβάστε σήμερα..

"

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Αγωνίζου, παιδί μου…..

Αγωνίζου, παιδί μου....  

Αγωνίζου, παιδί μου, όπως φέρης καρπούς εις την ψυχήν σου, διότι αναλόγως των κόπων του έκαστος θα λάβη και θέσιν κοντά εις τον Κύριον Ιησούν. Μη φοβού, θα διέλθωμεν δια πυρός και ύδατος, δηλαδή δια πυρός μεν, όταν οι πειρασμοί, μας φαίνωνται ωσάν φωτιά εις την ενέργειάν των, ως οι αισχροί λογισμοί, του μίσους, του φθόνου κ.λ.π., δι
Πηγή : Διακόνημα
’ ύδατος δε, όταν μας έρχωνται οι λογισμοί απογνώσεως και απελπισίας, που βυθίζουν την ψυχήν ως εις ύδατα. Μετά την διέλευσιν του πυρός και του ύδατος θα μας αναβιβάση εις την πνευματικήν αναψυχήν της απαλλαγής εκ των χαμαιζήλων λογισμών και εις την χαριζομένην εκ της χάριτος απάθειαν.
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Πηγή: elderephraimarizona.blogspot.ca
Recommended Post Slide Out For Blogger