Φωτογραφίες: Δήμητρα-Ζωή Σαμπαζιώτου, Ι.Μ.Χρυσποπηγής
 
 
 


Πηγή :  Στον Ορθόδοξο Αμπελώνα της Αφρικής.